Kỹ Năng Giao Tiếp

Kỹ năng viết

Nâng cao kỹ năng viết

Truyền đạt thông tin rõ ràng bằng văn viết Đồng nghiệp vừa gửi cho bạn một bức thư liên quan đến cuộc họp trong một...

Kỹ Năng Thông Tin

Reading skill - đọc hiểu nhanh

Chiến lược giúp đọc nhanh hơn

Hãy đọc nhanh hơn bằng cách đọc thông minh Chiến lược đọc tốt là phương pháp giúp bạn đọc một cách hiệu quả. Sử dụng...

Kỹ Năng Nghề Nghiệp

chuyển giao công việc

Một kết thúc tốt đẹp – Chuyển giao công việc

Chu toàn mọi thứ trước khi bước tiếp Hãy sẵn sàng để chuyển giao công việc Cuối cùng thì điều đó đã đến. Sau vài tháng...

Quản Lý Stress

Giải quyết vấn đề

Trả lời câu hỏi một cách khéo léo

Bình tĩnh và tự tin trước áp lực “Susan, bạn ủng hộ việc mở rộng xưởng rèn nhưng đã xem xét tới việc khách hàng...