Phát triển kỹ năng mềm với 15 phút một ngày

Quản lý thời gian

Đòn bẩy

Làm 1, được 10 Dùng đòn bẩy để thành tựu nhiều hơn “Cho tôi một đòn bẩy và điểm... 
More »

Kỹ năng thông tin

Các phương pháp cải thiện trí nhớ

Không nên bực tức khi bạn không thể nhớ ra. Cố gắng nhớ và lưu giữ lại thông tin. Đây... 
More »

Kỹ năng nghề nghiệp

Một kết thúc tốt đẹp

Chu toàn mọi thứ trước khi bước tiếp Hãy sẵn sàng để chuyển giao công việc Cuối cùng... 
More »

Kỹ năng giao tiếp

Chủ tọa 1 cuộc họp từ xa

Chủ tọa hiệu quả các buổi họp qua điện thoại Không 1 dấu hiệu của buổi họp từ xa... 
More »

Quản lý stress

Nâng cao lòng tự trọng của bạn

Cải thiện cách bạn cảm thấy về bản thân “Lòng tự trọng cũng có nghĩa là tin vào giá... 
More »

Giải quyết vấn đề

Mô hình 7S của McKinsey

Tạo ra sự hòa điệu trong tổ chức Nhóm làm việc, tổ chức của bạn nên tập trung vào nhân... 
More »

Copyright © 2011 - 2013 · 15 phút một ngày… · All Rights Reserved · Posts · Comments